Šī mājaslapa pieder SIA Tirgus Online, kas veic tirdzniecību zem nosaukuma “Gourmetmarket.lv”. Uzņēmums ir reģistrēts Latvijā ar numuru LV54103145671 , un tā juridiskā adrese ir: SIA “Tirgus Online”, Čiekurkalna 8. šķērslīnija 6-6, Rīga, Latvija, LV-1026. 

1.1 Pieeja šai tīmekļa vietnei, un iespēja izmantot šeit piedāvātos pakalpojumus un iespējas (turpmāk “Pakalpojumi”) ir pakļauta sekojošiem noteikumiem un nosacījumiem (turpmāk “Pakalpojuma Noteikumi”). Izmantojot šo Pakalpojumu, jūs piekrītat visiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, kas var tikt regulāri atjaunināti.  Pārbaudiet šo sadaļu regulāri, lai sekotu līdzi visām izmaiņām, ko mēs, iespējams, esam veikuši, pakalpojumu sniegšanas noteikumu uzlabošanai. 

1.2 Pieeja šai tīmekļa vietnei tiek nodrošināta uz laiku, un mēs paturam tiesības atcelt vai grozīt Pakalpojumus bez iepriekšēja brīdinājuma. Mēs nenesam atbildību, ja kādu iemeslu dēļ šī mājaslapa kādā brīdī ir nepieejama, vai nav pieejama ilgāku laika periodu. Laiku pa laikam mēs varam ierobežot piekļuvi dažām vietnes sadaļām, vai arī visai vietnei.

1.3 Šajā mājaslapā var atrasties arī saites uz citām tīmekļa vietnēm, kas nav saistītas ar gaurmetmarket.lv un neatrodas gourmetmarket.lv pakļautībā (t.s. “Saistītās vietnes”). Gourmatmarket.lv neuzņemas nekādu atbildību par šim vietnēm, kā arī par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas jums var rasties no šo vietņu izmantošanas. Šo Saistīto vietņu izmantošanu regulē tajās atrunātie pakalpojumu lietošanas noteikumi.

2.1 Intelektuālā īpašuma tiesības attiecas uz visu šīs lapas programmatūru un saturu. Visa informācija, kas pieejama Gourmetmarket.lv, paliek Gourmetmarket.lv īpašumā, un to aizsargā autortiesību likumi un līgumi visā pasaulē. Jūs varat saglabāt, drukāt un demonstrēt lapas saturu tikai jūsu personīgai lietošanai. Jums nav atļauts publicēt, pārveidot, izplatīt vai kā citādi reproducēt lapas saturu jebkādā formātā. Gourmetmarket.lv saturu nav atļauts izmantot saistībā ar jebkādiem komerciāliem nolūkiem, kā arī citiem uzņēmumiem.

2.2 Jūs nedrīkstat modificēt, tulkot, pārveidot, izjaukt vai radīt atvasinātus darbus, izmantojot šo vai atvasinātu programmatūru vai pavaddokumentus, ko izmanto gormetmarket.lv. Netiek piešķirta neviena licence vai atļauja, kas varētu dot jums tiesības izmantot šo preču zīmi jebkādā veidā, un Jūs piekrītat neizmantot šīs zīmes vai citas atšķirības zīmes, kas ir vizuāli līdzīgas, bez Gourmetmarket.lv rakstiskas atļaujas.

3.1 Noteikumi, kur izklāstīts, kā mēs izmantojam jūsu sniegto informāciju, atrodami sadaļā Privātuma politika. Izmantojot šo mājaslapu, jūs piekrītat datu apstrādei, kā aprakstīts Privātuma politikā, un garantējat, ka visi Jūsu norādītie dati ir precīzi un atbilst īstenībai.

4.1 Mājaslapas īpašnieks neuzņemas atbildību un norobežojas no jebkādiem zaudējumiem, saistībām, bojājumiem (tiešiem, netiešiem vai izrietošiem), vai jebkāda veida izdevumiem, kas varētu tikt nodarīts jums vai kādai trešajai personai (ieskaitot jūsu uzņēmumu), kā rezultātā/kas var būt saistīts, tieši vai netieši, ar pieeju šai mājaslapai un tās izmantošanu, jebkuru informāciju mājaslapā, jūsu personisko vai Jūsu uzņēmuma informāciju vai materiālus un mūsu sistēmā pārraidīto informāciju. Jo īpaši, ne mājaslapas īpašnieks, ne arī kāda trešā persona vai datu vai satura sniedzējs nekādā veidā nenes atbildību pret jums vai jebkuru citu personu, uzņēmumu vai kapitālsabiedrību par jebkādiem zaudējumiem (tiešiem vai netiešiem), atbildību vai jebkura veida izdevumiem, kas var rasties no kavēšanās, kļūdainas/neprecīzas/nepilnīgas cenas vai kļūdainas pārraides, vai par jebkādām darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz tām vai kas radušās līdz ar/sakarā ar neizpildi/pārtraukšanu/izbeigšanu.

5.1 Jūs nedrīkstat ļaunprātīgi izmantot šo mājaslapu. Jums aizliegts: veikt vai veicināt noziedzīgu nodarījumu, pārsūtīt/izplatīt datorvīrusus, Trojas vīrusus, tārpus un visu citu programmatūru, kas veic nesankcionētas darbības; pievienot jebkuru citu materiālu, kas ir ļaunprātīgs, tehnoloģiski kaitīgs, neuzticams vai jebkādā veidā aizskarošs, vai neķītrs; ielauzties jebkurā sistēmas sastāvdaļā; bojāt sistēmas datus; izraisīt traucējumus citiem lietotājiem; aizskart jebkuras citas personas īpašuma tiesības; nosūtīt jebkādus nevēlamus reklāmas materiālus (“spam”); izmantot šo vietni, lai piekļūtu/ietekmētu jebkuras citas datorsistēmas veiktspēju vai funkcionalitāti. Šo noteikumu pārkāpums tiks uzskatīts par noziedzīgu nodarījumu. Par šādu pārkāpumu GOURMATMARKET.lv nekavējoties ziņos attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm, kā arī atklās tām jūsu identitāti.

5.2 Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, ko rada pakalpojuma noliegšanas (DDOS) uzbrukums, vīrusi un citi tehnoloģiski kaitīgi dati/programmas, kas var inficēt jūsu datoru iekārtas, datorprogrammas, datus un citu informāciju un kas iegūti jums izmantojot šo vietni vai lejupielādējot jebkuru materiālu no šīs vietnes vai jebkuras saistītās (linked) vietnes.

6.1 Izdarot pasūtījumu, jūs iegādājaties preci  saskaņā ar šādiem noteikumiem un nosacījumiem. Jebkura pasūtījuma izpilde ir atkarīga no preces pieejamības un pasūtījuma cenas apstiprināšanas.

6.2 Svēramo produktu daudzums var svārstīties ±15 gr. 

6.3 Piegādes laiki var mainīties atkarībā no pieejamības; piegādes laika garantija un uzraudzība tiek veikta tikai Latvijas teritorijā, un gourmetmarket.lv nav atbildīgs par aizkavējumiem, kas radušies pasta darbības vai nepārvaramas varas dēļ.

6.4 Veicot pasūtījumu, jūs apliecināt, ka visa informācija, ko sniedzat mums par sevi, ir patiesa un precīza un ka jūs esāt pilnvarots lietot kredītkarti vai debetkarti, ko izmantojat pasūtījuma izdarīšanai; ka uz kartes ir pietiekami daudz līdzekļu, lai segtu izmaksas par precēm. Ārvalstu produktu un pakalpojumu izmaksas var mainīties. Šādām iespējamām izmaiņām ir pakļautas visas šai vietnē esošās cenas.

7.1 Kad pasūtījums būs izdarīts, jūs saņemsiet apstiprinājuma e-pastu, kas apliecinās, ka esam saņēmuši jūsu pasūtījumu. Šis e-pasts ir tikai apliecinājums, un tas nav uzskatāms par jūsu pasūtījuma akceptu. Līgumattiecības starp jums un Gourmetmarket.lv nestājas spēkā līdz brīdim, kamēr mēs nosūtīsim jums e-pastu ar apstiprinājumu, ka jūsu pasūtītās preces ir nosūtītas jums. Noslēdzamajā līgumā tiks iekļautas tikai tās preces, kas uzskaitītas šajā apstiprinājuma e-pastā, kas nosūtīts preču izsūtīšanas brīdī

8.1 Lai gan mēs cenšamies nodrošināt, lai visi nosaukumi, apraksti un cenas, kas atrodami šajā mājaslapā, ir precīzi, kļūdas ir iespējamas. Ja mēs atklāsim, ka kādai no jūsu pasūtītajām precēm bijusi norādīta kļūdaina cena, mēs, cik ātri vien iespējams, informēsim jūs par pareizo cenu, un dosim jums iespēju vēlreiz apstiprināt savu pasūtījumu vai arī anulēt to. Ja mēs nevarēsim sazināties ar jums, pasūtījums tiks uzskatīts par atceltu. Šādos gadījumos, ja jūs jau būsit samaksājis par precēm, jūs saņemsiet atpakaļ pilnu iemaksāto summu.

8.2 Visas cenas norādītas ar PVN. Piegādes izmaksas tiek aprēķinātas brīdī, kad esat izdarījis pasūtījumu, un tās ir atkarīgas no preču daudzuma jūsu grozā.

9.1 Mēs pieņemam šādus maksājumu veidus: 

  • MasterCard, VISA, American Express

  • Bank transfer (IBAN)

Kopējās pasūtījuma izmaksas neiekļauj muitas nodokļus, ievedmuitas nodokļos starptautiskajiem pasūtījiem.

Kad Jūs apstiprināt pasūtījumu, Jūs saņemsiet e-pastu ar pasūtījuma apstiprinājuma numuru un rēķinu. Maksājumu karšu informācija ir šifrēta ar drošu SSL tehnoloģiju un ir saglabāta ar AES-256 šifru. Mēs sekojam līdzi Maksājumu Karšu Industrijas Datu Drošības Standartam (PCI-DSS) vajadzībām un integrējam tās mūsu sistēmā.

Pēc pasūtījuma pieņemšanas un standarta bankas pārbaudes veikšanas no jūsu kartes tiks atskaitīta nauda.

10.1. Konta atlaižu kodi – laiku pa laikam kontu turētājiem var tikt piedāvāti atlaižu kodi. Atlaides tiek piemērotas tikai pirkumiem, kas veikti laikā, kad ir spēkā attiecīgais atlaižu piedāvājums.

10.2. Reklāmas atlaižu kodi – mēs laiku pa laikam piedāvājam reklāmas atlaižu kodus, kas var tikt piemēroti attiecībā uz jebkuru vai kādu konkrētu atsevišķi norādītu preci šajā vietnē. Katra konkrētā atlaižu piedāvājuma nosacījumi tiek precizēti, uzsākot katru konkrēto reklāmas akciju.

11.1 Jūs drīkstat izveidot saiti uz mūsu mājaslapu, ja jūs to darāt godīgā un likumīgā veidā, kas nebojā mūsu reputāciju un nav darīts ar nolūku, lai jūs gūtu no tā labumu. Jūs nedrīkstat izveidot saiti tādā veidā, kas maldīgi liecinātu par apstiprinājumu, sadarbību vai mūsu vietnes iesaisti, ja par to nav notikusi iepriekšēja rakstiska vienošanās. Mēs paturam sev tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma atteikties no sasaistes (linking) atļaujas.

12.1 Atruna par īpašumtiesībām uz preču zīmju, personu attēlu un trešo personu autortiesībām. Izņemot gadījumus, kad skaidri atrunāts pretējais, visas personas (tai skaitā viņu vārdi un attēli), trešo personu preču zīmes un trešās puses produktu, pakalpojumu un/vai atrašanās vietu attēli, kas redzami šajā vietnē, nav nekādā veidā saistīti ar Gourmetmarket.lv vai piederīgi tam, un jums nevajadzētu izdarīt secinājumus, ka šādas saikne vai piederība pastāv.

13.1 Jūs piekrītat garantēt, aizstāvēt un aizsargāt Gourmetmarket.lv, tās vadītājus, darbiniekus, konsultantus un pārstāvjus no visām trešo personu prasībām, saistībām, zaudējumiem un/vai izdevumiem (ieskaitot, bet ne tikai, juridiskās nodevas), kas varētu rasties jums izmantojot šo tīmekļa vietni vai pārkāpjot šos Pakalpojuma noteikumus.

14.1 Šīs vietnes īpašnieks var jebkurā laikā mainīt, grozīt vai slēgt kādu lapu šajā interneta vietnē un/vai jebkurus attiecīgos noteikumus, nosacījumus vai paziņojumus. Jūs apliecināt, ka, apmeklējot tīmekļa vietni vairākas reizes, jums saistoši būs konkrētajā brīdī spēkā esošā nosacījumu un noteikumu redakcija (“pašreizējā redakcija”), kas aizstās visas agrākās redakcijas. Jūsu pienākums, katru reizi apmeklējot šo vietni, ir iepazīties ar iespējamajām izmaiņām nosacījumu un noteikumu redakcijā.

14.2 Gourmetmarket.lv ir tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā un bez brīdinājuma grozīt, atcelt vai mainīt Pakalpojumus un/vai jebkuru lapu šajā interneta vietnē.

15.1 Visi noteikumi, nosacījumi un paziņojumi, neraugoties uz to, kādā veidā tie ir apvienoti un publicēti, ir nodalāmi cits no cita. Katrs no visiem attiecīgajiem noteikumiem un nosacījumiem, politiku un paziņojumiem, kas ir vai kļūst neizpildāms jebkurā jurisdikcijā, jebkādu iemeslu dēļ, atsevišķi tiek uzskatīts par pro non scripto un pārējie visi attiecīgie noteikumi un nosacījumi, politika un paziņojumi paliek pilnā spēkā.

16.1 Mūsu sūdzību izskatīšanas procedūra paredz atrisināt strīdus un pārpratumus, tiklīdz tādi radušies. Lūdzu, rakstiet mums uz info@hostinger.gourmetmarket.lv un dariet zināmas savas sūdzības vai komentārus.

17.1 Ja jūs pārkāpjat kādu šo Noteikumu punktu, tad, neskatoties uz to, ka no mūsu puses nav sekojusi atbildes rīcība, mēs joprojām paturam tiesības izmantot savas tiesības un tiesiskās aizsardzības līdzekļus jebkurā citā situācijā, kad jūs pārkāpjat šos nosacījumus.

18.1 Visi attiecīgie noteikumi un nosacījumi, pārdošanas politika un paziņojumi tiek regulēti un interpretēti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu un normatīvajiem aktiem. Ar šo jūs piekrītat LR tiesībsargājošo institūciju ekskluzīvai kompetencei attiecībā uz strīdu risināšanu, kas rodas saistībā ar tīmekļa vietni, vai ar tās izmantošanas noteikumiem un nosacījumiem, politiku un paziņojumiem, vai jebkuru jautājumu, kas ir saistībā ar to.

19.1 Kā uzņēmums, kurš augstu vērtē uzticamību un reputāciju, Gourmetmarket.lv saviem klientiem piedāvājam augstas kvalitātes produktus. Mēs uzskatām par savu pienākumu nodrošināt, ka arī ražotāji un piegādātāji darbojas ētiski. Mēs sagaidām, ka mūsu ražotāji un piegādātāji pastāvīgi rūpējas par to, lai nodrošinātu tādu darba vidi, kas garantē to darbinieku veselību un drošību un cilvēka pamattiesības.

19.2 Mēs sagaidām, ka visi ražotāji un piegādātāji rīkojas saskaņā ar savas valsts darba tiesību aktiem un noteikumiem, jo īpaši attiecībā uz: strādājošo minimālo vecumu, brīvi izvēlētu nodarbinātību, veselību un drošību, necilvēcīgu izturēšanos pret darbiniekiem, diskrimināciju, darba stundu un apmaksas likmes neievērošanu, tiesības uz koplīguma slēgšanu.

19.3 Gourmetmarket.lv nekad apzināti neiegādāsies preces no valstīm, kurās tiek pārkāpts kāds no iepriekš minētajiem noteikumiem

20.1 Iepriekšminētie Pakalpojumu noteikumi veido visu iesaistīto pušu vienošanos un aizstāj jebkuru un visus iepriekšējos un vienlaikus noslēgtos līgumus starp jums un Gourmetmarket.lv. Atteikšanās no kāda no Pakalpojuma sniegšanas noteikumu punktiem stājas spēkā tikai pēc tam, kad tā iesniegta mums rakstveidā un to parakstījis SIA Tirgus Online valdes loceklis.