Ši svetainė priklauso “Tirgus Online Ltd”, prekiaujančiai pavadinimu “Gourmetmarket.lv”. Įmonė registruota Latvijoje numeriu LV54103145671 , o jos registruota buveinė yra adresu Kraujas g. 5A, Saurieši, Stopiņu novads, LV-2118, Latvija.

1.1 Prieiga prie šios svetainės ir naudojimasis joje teikiamomis paslaugomis ir galimybėmis (toliau – Paslaugos) priklauso nuo šių sąlygų (toliau – Paslaugų teikimo sąlygos). Naudodamiesi Paslauga sutinkate su visomis Paslaugos teikimo sąlygomis, kurios kartais gali būti atnaujinamos. Naudodamiesi Paslauga sutinkate su visomis Paslaugos teikimo sąlygomis, kurios kartais gali būti atnaujinamos. Reguliariai tikrinkite šį skyrių, kad sužinotumėte apie visus pakeitimus, kuriuos galėjome padaryti siekdami patobulinti Paslaugų teikimo sąlygas. Reguliariai tikrinkite šį skyrių, kad sužinotumėte apie visus pakeitimus, kuriuos galėjome padaryti siekdami patobulinti Paslaugų teikimo sąlygas.

1.2 Pieeja šai tīmekļa vietnei tiek nodrošināta uz laiku, un mēs paturam tiesības atcelt vai grozīt Pakalpojumus bez iepriekšēja brīdinājuma. Mes neatsakome, jei dėl kokių nors priežasčių ši svetainė bet kuriuo metu bus nepasiekiama arba bus nepasiekiama ilgesnį laiką. Kartais galime apriboti prieigą prie tam tikrų Svetainės sričių arba visos Svetainės.

1.3 Šioje svetainėje taip pat gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurios nėra susijusios su M50.lv ir kurių M50 nekontroliuoja (toliau – susietosios svetainės). Gourmatmarket.lv neprisiima jokios atsakomybės už šias svetaines ar už bet kokius nuostolius ar žalą, kurią galite patirti dėl naudojimosi jomis. Jūsų naudojimąsi šiomis susietosiomis svetainėmis reglamentuoja jose nustatytos paslaugų teikimo sąlygos.

2.1 Intelektinės nuosavybės teisės taikomos visai programinei įrangai ir šios svetainės turiniui. Visa Gourmetmarket.lv pateikiama informacija yra Gourmetmarket.lv nuosavybė ir ją saugo autorių teisių įstatymai ir sutartys visame pasaulyje. Svetainės turinį galite išsaugoti, spausdinti ir rodyti tik asmeniniam naudojimui. Negalite skelbti, keisti, platinti ar kitaip atgaminti Svetainės turinio jokia forma. Jūs negalite naudoti Gourmetmarket.lv turinio jokiais komerciniais tikslais ar bet kokiam kitam verslui.

2.2 Jūs nedrīkstat modificēt, tulkot, pārveidot, izjaukt vai radīt atvasinātus darbus, izmantojot šo vai atvasinātu programmatūru vai pavaddokumentus, ko izmanto M50.lv. Netiek piešķirta neviena licence vai atļauja, kas varētu dot jums tiesības izmantot šo preču zīmi jebkādā veidā, un Jūs piekrītat neizmantot šīs zīmes vai citas atšķirības zīmes, kas ir vizuāli līdzīgas, bez Gourmetmarket.lv rakstiskas atļaujas.

3.1 Taisykles, kuriose nustatyta, kaip naudojame jūsų mums pateiktą informaciją, rasite Privatumo politikos skyriuje. Naudodamiesi šia svetaine sutinkate tvarkyti duomenis, kaip aprašyta Privatumo politikoje, ir garantuojate, kad visi jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi.

4.1 Svetainės savininkas neatsako ir atlygina jums bet kokius nuostolius, atsakomybę, žalą (tiesioginę, netiesioginę ar pasekminę), asmens sužalojimą ar bet kokio pobūdžio išlaidas, kurias patirsite jūs ar bet kuri trečioji šalis (įskaitant jūsų įmonę), tiesiogiai ar netiesiogiai atsiradusias dėl jūsų prieigos prie šios svetainės ir naudojimosi šia svetaine, bet kokios svetainėje esančios informacijos, jūsų asmeninės ar jūsų įmonės informacijos arba mūsų sistema perduotos medžiagos ir informacijos. Visų pirma, nei svetainės savininkas, nei trečioji šalis, nei duomenų ar turinio teikėjas jokiu būdu neatsako jums ar bet kuriam kitam asmeniui, įmonei ar korporacijai už bet kokią žalą (tiesioginę ar netiesioginę), atsakomybę, sužalojimą ar išlaidas, kurios gali atsirasti dėl bet kokio vėlavimo, neteisingo (netikslaus) ar neišsamaus kainų nustatymo ar klaidingo perdavimo arba dėl bet kokių veiksmų, kurių buvo imtasi jais remiantis, arba dėl bet kokio neveikimo/pertraukimo/nutraukimo ar su juo susijusių išlaidų.

5.1 Negalima piktnaudžiauti šia svetaine. Jums neleidžiama: perduoti/platinti kompiuterinius virusus, Trojos arklio virusus, kirminus ar bet kokią kitą programinę įrangą, kuri atlieka neleistiną veiklą; pridėti bet kokią kitą kenkėjišką, technologiškai kenksmingą, nepatikimą ar bet kokiu būdu įžeidžiančią ar nepadorią medžiagą; įsilaužti į bet kurį sistemos komponentą; sugadinti sistemos duomenis; trukdyti kitiems naudotojams; pažeisti kitų asmenų nuosavybės teises; siųsti bet kokią nepageidaujamą reklaminę medžiagą (“šlamštą”); naudotis šia svetaine siekiant prisijungti prie bet kurios kitos kompiuterinės sistemos ir (arba) daryti įtaką jos veikimui ar funkcionalumui. Šių taisyklių pažeidimas bus laikomas baudžiamuoju nusikaltimu. Apie tokį pažeidimą bus nedelsiant pranešta atitinkamoms teisėsaugos institucijoms ir joms bus atskleista jūsų tapatybė.

5.2 Mes neatsakome už nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl atsisakymo teikti paslaugas (DDOS) atakų, virusų ir kitų technologiškai kenksmingų duomenų ir (arba) programų, galinčių užkrėsti jūsų kompiuterinę įrangą, kompiuterines programas, duomenis ir kitą informaciją, kurie gaunami jums naudojantis šia svetaine arba atsisiunčiant bet kokią medžiagą iš šios svetainės ar bet kurios susijusios svetainės.

6.1 Pateikdami užsakymą, jūs siūlote įsigyti gaminį šiomis sąlygomis ir nuostatomis. Bet koks užsakymas gali būti įvykdytas tik tuo atveju, jei yra prekių ir patvirtinta užsakymo kaina.

6.2 Pristatymo laikas gali keistis priklausomai nuo prieinamumo; pristatymo laiko garantija ir kontrolė vykdoma tik Latvijos teritorijoje ir M50.lv neatsako už vėlavimus, atsiradusius dėl pašto operacijų ar force majeure aplinkybių.

6.3 Pateikdami užsakymą patvirtinate, kad visa mums apie save pateikta informacija yra teisinga ir tiksli, kad esate įgalioti naudoti kredito ar debeto kortelę, kurią naudojate užsakymui pateikti; kad kortelėje yra pakankamai lėšų prekių kainai padengti. Užsienio produktų ir paslaugų kaina gali skirtis. Visos šioje svetainėje pateikiamos kainos gali būti keičiamos.

7.1 Pateikę užsakymą, gausite patvirtinimo el. laišką, patvirtinantį, kad gavome jūsų užsakymą. Šis el. laiškas yra tik patvirtinimas ir nereiškia, kad jūsų užsakymas priimtas. Sutartiniai santykiai tarp jūsų ir Gourmetmarket.lv neįsigalioja tol, kol neišsiunčiame jums el. laiško, patvirtinančio, kad jūsų užsakytos prekės buvo išsiųstos. Sudaryta sutartis apima tik tas prekes, kurios išvardytos išsiuntimo metu atsiųstame patvirtinimo el. laiške.

8.1 Nors stengiamės užtikrinti, kad visi šioje svetainėje pateikiami pavadinimai, aprašymai ir kainos būtų tikslūs, klaidos galimos. Jei pastebėsime, kad vienos iš jūsų užsakytų prekių kaina yra neteisinga, kuo greičiau informuosime jus apie teisingą kainą ir suteiksime jums galimybę dar kartą patvirtinti arba atšaukti užsakymą Jei negalėsime su jumis susisiekti, jūsų užsakymas bus laikomas atšauktu. Tokiais atvejais, jei jau sumokėjote už prekes, jums bus grąžinti visi sumokėti pinigai.

8.2 Visos kainos nurodytos su PVM. Pristatymo išlaidos apskaičiuojamos užsakymo pateikimo metu ir priklauso nuo jūsų krepšelyje esančio kiekio.

9.1 Priimame šiuos mokėjimo būdus: MasterCard, VISA, American Express

  • “MasterCard”, “VISA”, “American Express

  • Banko pavedimas (IBAN)

  • “Paypal”

Į bendrą užsakymo kainą neįskaičiuoti muitai, importo mokesčiai tarptautiniams užsakymams.

Kai patvirtinsite užsakymą, gausite el. laišką su užsakymo patvirtinimo numeriu ir sąskaita faktūra. Sąskaitos faktūros originalas bus išsiųstas kartu su pirkiniu. Sąskaitos faktūros originalas bus išsiųstas kartu su pirkiniu.

Kredito ir mokėjimo kortelių informacija užšifruojama naudojant saugią SSL technologiją ir saugoma naudojant AES-256 šifravimą. Nuolat sekame Mokėjimo kortelių pramonės duomenų saugumo standarto (PCI-DSS) reikalavimus ir integruojame juos į savo sistemą.

Iš jūsų kortelės lėšos bus nurašytos priėmus užsakymą ir atlikus standartinius bankinius patikrinimus.

10.1. 10.1. Sąskaitų nuolaidų kodai – kartais sąskaitų turėtojams gali būti siūlomi nuolaidų kodai. Nuolaidos taikomos tik pirkiniams, atliktiems nuolaidos pasiūlymo galiojimo metu.

10.2. 10.2. Reklaminiai nuolaidų kodai – retkarčiais siūlome reklaminius nuolaidų kodus, kurie gali būti taikomi bet kuriam ar konkrečiam šioje Svetainėje atskirai išvardytam daiktui. Kiekvieno konkretaus nuolaidų pasiūlymo sąlygos nurodomos kiekvienos akcijos pradžioje.

11.1 Galite pateikti nuorodas į mūsų svetainę, jei tai darote sąžiningai ir teisėtai, nekenkdami mūsų reputacijai ir nesiekdami naudos sau. Negalite pateikti nuorodų, kurios klaidingai suponuotų patvirtinimą, bendradarbiavimą ar ryšį su mūsų svetaine, nebent dėl to iš anksto susitarta raštu. Pasiliekame teisę be išankstinio įspėjimo nesuteikti leidimo pateikti nuorodą.

2.1 Trečiųjų šalių prekių ženklų, firminio stiliaus ir autorių teisių atsisakymas. Išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta kitaip, visi asmenys (įskaitant jų vardus ir atvaizdus), trečiųjų šalių prekių ženklai ir trečiųjų šalių produktų, paslaugų ir (arba) vietovių atvaizdai, esantys šioje Svetainėje, jokiu būdu nėra susiję ar susiję su Gourmetmarket.lv, ir jūs neturėtumėte daryti išvados apie tokį ryšį ar priklausomybę.

13.1 Jūs sutinkate atlyginti žalą, ginti ir apsaugoti Gourmetmarket.lv, jos direktorius, darbuotojus, konsultantus ir atstovus nuo visų trečiųjų šalių pretenzijų, įsipareigojimų, žalos ir (arba) išlaidų (įskaitant, bet neapsiribojant, teisines išlaidas), atsirandančių dėl to, kad naudojatės šia svetaine arba pažeidžiate šias Paslaugų teikimo sąlygas.

14.1 Šios svetainės savininkas gali bet kuriuo metu pakeisti, modifikuoti ar uždaryti bet kurį šios svetainės puslapį ir (arba) atitinkamas sąlygas, nuostatas ar pranešimus. Jūs pripažįstate, kad jei apsilankysite Svetainėje daugiau nei vieną kartą, jums bus privaloma tuo metu galiojanti Sąlygų ir nuostatų versija (toliau – dabartinė versija), kuri pakeičia visas ankstesnes versijas. Jūs privalote tikrinti Sąlygas ir nuostatas, ar jos nėra pakeistos kiekvieną kartą, kai lankotės šioje svetainėje.

14.2 Gourmetmarket.lv turi teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo keisti, atšaukti ar pakeisti Paslaugas ir (arba) bet kurį šios svetainės puslapį.

15.1 Visos sąlygos ir pranešimai, kad ir kaip jie būtų sujungti ir paskelbti, yra atskiriami vienas nuo kito. Visos atitinkamos sąlygos, taisyklės ir pranešimai, kurie yra arba tampa neįgyvendinami bet kurioje jurisdikcijoje dėl bet kokios priežasties, atskirai laikomi pro non scripto, o likusios atitinkamos sąlygos, taisyklės ir pranešimai lieka galioti ir galioja.

16.1 Mūsų skundų nagrinėjimo procedūra siekiama išspręsti ginčus ir nesusipratimus, kai tik jie kyla. Kreipkitės į mus adresu info@gourmetmarket.lv ir praneškite mums savo nusiskundimus ar pastabas.

17.1 Jei pažeidžiate bet kurią šių Sąlygų nuostatą, nepaisant mūsų nesugebėjimo reaguoti, mes pasiliekame teisę pasinaudoti savo teisėmis ir teisių gynimo priemonėmis bet kurioje kitoje situacijoje, kai pažeidžiate šias Sąlygas.

18.1 Visoms atitinkamoms sąlygoms, pardavimo taisyklėms ir pranešimams taikomi ir aiškinami pagal Latvijos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus. Jūs sutinkate, kad bet kokie ginčai, kylantys dėl Svetainės, jos naudojimo sąlygų, taisyklių ir pranešimų ar bet kokių su jais susijusių klausimų, būtų sprendžiami išimtinai Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų jurisdikcijoje.

19.1 Gourmetmarket.lv, kaip įmonė, vertinanti patikimumą ir reputaciją, savo klientams siūlo aukštos kokybės produktus. Manome, kad mūsų pareiga užtikrinti, jog gamintojai ir tiekėjai taip pat elgtųsi etiškai. Tikimės, kad mūsų gamintojai ir tiekėjai nuolat užtikrins darbo aplinką, kurioje būtų saugoma darbuotojų sveikata ir sauga bei pagrindinės žmogaus teisės.

19.2. Tikimės, kad visi gamintojai ir tiekėjai veiks pagal savo nacionalinius darbo įstatymus ir kitus teisės aktus, ypač susijusius su: minimaliu darbuotojų amžiumi, pasirinkimo laisve įsidarbinant, sveikata ir sauga, nežmonišku elgesiu su darbuotojais, asociacijų laisvės apribojimais, diskriminacija, darbo valandų ir darbo užmokesčio normų nesilaikymu, teise į kolektyvines derybas.

19.3 Gourmetmarket.lv niekada sąmoningai nepirks prekių iš šalių, kuriose pažeidžiamos pirmiau nurodytos taisyklės.

20.1 Pirmiau pateiktos Paslaugų teikimo sąlygos yra visas šalių susitarimas ir pakeičia visus ankstesnius ir šiuolaikinius susitarimus tarp jūsų ir Gourmetmarket.lv. Bet kurios Paslaugų teikimo sąlygų nuostatos atsisakymas įsigalioja tik tada, kai jis mums pateikiamas raštu ir pasirašomas “Tirgus Online Ltd” direktorių valdybos nario.